Obecnie prowadzone są prace w celu wykonania Akwenu Manewrowego w Porcie Połnocnym Konsorcjum PRCiP- Rohde Nielsen- Detlef Hegemann realizuje zadanie 	Inwestycja obejmuje prace na Kanałach Piastowskim i Mielińskim Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach POliŚ, działanie 7.2. Jest on kontynuacją prac wykonanych w latach 2000-2004. Obecnie jednym z najpoważniejszych przedsięwzięć, w którym bierze udział PRCIP, jest II etap

 
Copyrights by PRCiP Sp. z o.o. 2010