Telefon +48 58 304 38 81 do 84

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wybierz język

mask

Usługi przy nabrzeżu Krakowskim

 

T A R Y F A

 

usług świadczonych przez PRCiP przy Nabrzeżu Krakowskim,

 

nabrzeżu w Kanale Przemysłowym i w Basenie Cichym.

 

 

 

 

1. Dostawa wody - czynność podłączenia/odłączenia - 175 zł

 

    - Za dostawę 1 m3 lub 1 tony wody z hydrantu nabrzeżnego pobiera się opłatę w wysokości (minimum opłaty stanowi należność za 5 m3 tj. 65- zł) - 13 zł

 

2. Dostarczenie energii elektrycznej czynność podłączenia/odłączenia - 180 zł

 

    - Za dostarczenie energii elektrycznej pobiera się opłatę za każdą kWh w wysokości - 1 zł

 

3. Za czas zajmowania miejsca przy nabrzeżu przez statek dla celów eksploatacyjnych lub handlowych pobiera się opłatę przystaniową liczoną od każdej tony rejestrowej

 

(GT) za każdą rozpoczętą dobę w wysokości: - 0,80 zł

 

    - W przypadku gdy dla statku nie określa się ton rejestrowych opłata liczona jest za każdy mb zajętego nabrzeża w wysokości - 4 zł

 

Za zajęte nabrzeże liczy się odcinek od skrajnych punktów cumowania statku.

 

4. Za czas zajmowania nabrzeża przez statek dla innych celów niż określone w pkt. 3 pobiera się opłatę postojową (czynsz) w wysokości podstawowej za każdą rozpoczętą

 

dobę:

 

    - dla nabrzeża (uzbrojonego) za każdy zajęty mb - 12 zł

 

    - dla nabrzeża skarpowego za każdy zajęty mb - 6 zł

 

Warunki postoju winny być ustalone w zawartej umowie cywilno-prawnej.

 

5. Za zajęcie 1 m2 terenu (z wyłączeniem linii nabrzeża) za każdą rozpoczętą dobę pobiera się opłatę w wysokości: - 0,60 zł

 

6. Za zdanie 1 m3 śmieci za dobę pobiera się opłatę w wysokości - 120 zł

 

Dla statków korzystających z postoju przy nabrzeżach, pobiera się opłatę ryczałtową za odbiór nieczystości stałych za dobę postoju w wysokości:

 

    - dla statków do 15 mb długości - 3,50 zł/dobę

 

    - dla statków od 15 mb do 20 mb długości - 7 zł/dobę

 

    - dla statków od 20 mb do 30 mb długości - 9 zł/dobę

 

    - dla statków powyżej 30 mb długości - 18 zł/dobę

 

7. Za usługę cumowania lub odcumowania statku pobiera się opłatę liczoną od każdej tony rejestrowej (GT), w wysokości - 0,20 zł

   

    - w przypadku, gdy dla statku nie określa się ton rejestrowych, opłata wynosi od każdej czynności - 120 zł

 

8. Za nie zgłoszenie faktu korzystania z infrastruktury PRCiP pobiera się opłaty w wysokości w/w. stawek powiększone o 100% jak za:

 

    a) dostawę energii elektrycznej w ilości całkowitej mocy zainstalowanych odbiorników elektrycznych i całkowity czas postoju statku,

 

    b) dostawę wody w ilości całkowitej pojemności tanków wodnych statku, nie mniej jednak niż za 10 m3,

 

    c) zajęcie 100 m2  terenu i całkowity czas postoju statku.

 

9. Za każde ważenie na wadze PRCiP samochodów - 20 zł

 

10. Wyżej wymienione stawki nie obejmują podatku VAT, o który to jest powiększona wartość usługi lub dostawy towaru, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.