Jakość /  Doświadczenie /  Tradycja

 

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT CZERPALNYCH I PODWODNYCH SP. Z O.O.

P.R.C.iP. Sp. z o.o. jest największym przedsiębiorstwem pogłębiarskim w Polsce

Naszym celem jest utrzymywanie priorytetowej pozycji na rynku krajowym, prowadzenie prac na Bałtyku poza granicami Polski oraz w dalszej perspektywie, wykonywanie robót pogłębiarskich na również innych akwenach morskich.

Jedną ze strategicznych dziedzin działalności firmy jest ochrona środowiska przed niszczącymi wpływami sił natury, czego przykładem jest odbudowa brzegów morskich wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku, w tym systematyczna ochrona unikalnego Półwyspu Helskiego. Uczestniczymy w budowie nowych plaż, umożliwiających rozwój turystyki i poprawę jakości życia lokalnych społeczności.

Kierujemy nasze zainteresowanie również na akweny wodne na lądzie, biorąc udział w pracach hydrotechnicznych usuwających skutki powodzi i im przeciwdziałających.

W ostatnich latach poszerzyliśmy zakres wykonywanych usług o wysokospecjalistyczne roboty hydrotechniczne, takie jak:

  • układanie rurociągów na dnie morza i przejść przez rzeki na potrzeby przemysłu gazowego i naftowego,
  • wykonanie kolektorów ściekowych dużych średnic w nowej technologii wraz z ułożeniem, wykopami i pracami zasypowymi.
  • Pomiary batymetryczne echosondą wielowiązkową
  • Prace związane z usuwaniem obiektów niebezpiecznych, bezpiecznych, wielkogabarytowych, wraków zalegających na dnie

Rok założenia firmy

1947

Nasze przedsiębiorstwo zwraca szczególną uwagę na aspekty związane ze spełnieniem oczekiwań klientów oraz bezpieczeństwem pracy na morzu.
Prowadzimy działania marketingowe pozyskując nowych klientów i partnerów oraz biorąc udział w przetargach w kraju i za granicą.
Zdajemy sobie sprawę, że osiągnięcie przez P.R.C.iP. celów strategicznych będzie możliwe poprzez prowadzenie robót czerpalnych i refulacyjnych zgodnie z oczekiwaniami klientów przy wykorzystaniu najlepszych osiągalnych technologii oraz dbanie o wypełnianie najwyższych standardów jakościowych.
Funkcjonujemy nie tylko po to, abyśmy uzyskiwali coraz wyższe przychody, nie tylko po to aby nasi udziałowcy otrzymywali coraz wyższe dywidendy, ale również po to abyśmy mieli możliwość reinwestowania w przyszły rozwój firmy, w nowoczesny sprzęt do pracy i technologię, abyśmy wciąż byli ważnym podmiotem na rynku. To jest ważny cel naszych inwestycji. A także pomoc Państwu Polskiemu, społeczności i samorządom lokalnym.

miliony

m³ wydobytego urobku

setki

projektów

profesjonalna

kadra

specjalistyczny

sprzęt

własne

nabrzeże

Nasza Oferta

Oferta P.R.C.iP. obejmuje m.in. prace pogłębiarsko-refulacyjne, ochronę i umacnianie brzegów, rewitalizację plaż morskich, budowę falochronów i ostróg podwodnych, układanie rurociągów i instalacji podwodnych, wykonywanie prac w zakresie robót hydrotechnicznych w portach morskich.

Pogłębianie w portach

Prace na rzekach

Budowa falochronów

Układanie rurociągów

Ochrona brzegów morskich

Prace hydrotechniczne

Nasza Flota

Nasza firma została zaopatrzona w sprzęt pogłębiarski zbudowany głównie w Holandii (IHC, de Liesbosch). Flota jest sukcesywnie modernizowana i udoskonalana.

P.R.C.IP.

Kontakt

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, abyśmy mogli świadczyć Państwu nasze usługi.

P.R.C.iP Sp. z o.o.

ul. Przetoczna 66
80-702 Gdańsk, Polska
REGON: 000144874
NIP: 583-000-53-31

Centrala

+48 58 304 38 81 do 84

Sekretariat Zarządu

+48 58 304 39 33

Chronimy Twoje dane osobowe. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywą 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-702) przy ul. Przetocznej  66, NIP: 5830005331, REGON: 000144874. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, ale wszelkie informacje dotyczące spraw związanych z Państwa danymi osobowymi oraz ich przetwarzaniem mogą Państwo uzyskać pod adresem mailowym: prcip@prcip.pl bądź pisząc na powyżej podany adres korespondencyjny Administratora danych.