Jakość /  Doświadczenie /  Tradycja

 

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

Aktualności

Bądź na bieżąco.
Śledź nadchodzące wydarzenia.

Najlepsze życzenia Wielkanocne od całej Załogi PRCiP!

Podpisano umowę na prace czerpalne IV Etapu „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

Twój tytuł idzie tutaj

   Wykonawcą będzie Konsorcjum Firm FABE POLSKA Sp. z o.o. (Lider) i Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. W ramach tego kontraktu, na rzece Elbląg wykonany zostanie tor wodny o długości 8,6 km i głębokości 5 m. W zadaniu wyszczególniono prace na odcinku 6,6 km od Zalewu Wiślanego w górę rzeki oraz 2 km pomiędzy punktami P1 i P2, tj. mniej więcej od zrzutu oczyszczalni ścieków do rozwidlenia rzeki i Kanału Jagiellońskiego . Na odcinku P1-P2 przeprowadzone zostaną badania i oczyszczanie dna z przeszkód ferromagnetycznych (np. złom, elementy żelbetowe, przeszkody wielkogabarytowe, historyczne pozostałości militarne). Wykonane też będzie na nim nowe oznakowanie nawigacyjne w postaci 8 pław: 4 walcowanych czerwonych po lewej stronie i 4 stożkowych zielonych po prawej stronie. Łączna kubatura prac wyniesie ok. 1,5 mln m3. Po zbadaniu, wydobyty urobek zostanie przetransportowany i wbudowany w wyspę na Zalewie Wiślanym. Prace będą prowadzone zgodnie z decyzjami środowiskowymi, przewidującymi okresy, w których prace nie mogą być prowadzone. I tak, np. w okresie migracji zstępującej węgorza (1.09-30.11) prace czerpalne prowadzone będą wyłącznie od wschodu do zachodu słońca, a z uwagi na tarło ciosy, od kwietnia do połowy czerwca, wstrzymane całkowicie. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania Wytycznych Przyrodniczych Prowadzenia Robót Czerpalnych i Podczyszczeniowych, co m.in. oznacza konieczność minimalizowania rozprzestrzeniania się zawiesiny i przeciwdziałania temu zjawisku. Prowadzony będzie również monitoring ichtiologiczny, w tym pomiary zawartości tlenu w wodzie, monitoring czystości akwenu oraz nadzór ornitologiczny nad częścią lądową robót i miejscem odkładu urobku, tj. sztuczną wyspą. Umowę ze strony Urzędu Morskiego w Gdyni (Inwestora) podpisała: Dyrektor Urzędu Morskiego Anna Stelmaszczyk-Świerczyńska, Główny Księgowy Katarzyna Brzózka a także Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego ds. Inwestycji Barbara Olczyk. Ze strony konsorcjum Firm FABE Polska Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. podpis pod kontraktem złożyli Prezes Fatih Budan i Prokurent Zbigniew Barański.

Zadanie wykonane! Rozbudowa Toru podejściowego do Portu w Gdyni zakończona.

    Ta strategiczna inwestycja z punktu widzenia dalszego rozwoju portu nie była by możliwa bez zaangażowania i współpracy organów krajowej administracji morskiej reprezentowanej przez Urząd Morski w Gdyni oraz sprzętu obsługiwanego przez doświadczony personel hydrotechniczny Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych. Mimo swojej złożoności i dużej skali wszelkie prace przeprowadzone przez nasze przedsiębiorstwo zostały wykonane sprawnie.  Ambitny zakres prac obejmował pogłębienie blisko 3,7km toru wodnego do głębokości technicznej 17m i szerokości 280m mierzonej w dnie. Równolegle z głównymi pracami -zadanie obejmowało przeszukanie dna pogłębianego akwenu, wydobycie zatopionych obiektów ferromagnetycznych i pozostałych obiektów niebezpiecznych dla żeglugi. Przeprowadzano cykliczne sondaże i monitoring postępu kluczowych etapów prac. Pozyskany piasek jako urobek pogłębiarski posłużył do wzmocnienia plaż w Babich Dołach, Mechelinkach. W przypadku plaż w Rewie refulat był transportowany przez statki zielono-żółtej floty PRCiP  a dzięki refulerom naszego konsorcjanta piasek zasilał wyznaczony odcinek wybrzeża. Inwestycja obfitowała w dodatkowe prace inżynieryjne jak: remont głowicy północnej i południowej falochronu. W ramach remontu prowadzono prace fundamentowe z wykonaniem stalowej ścianki szczelnej w postaci wbijanych stalowych rur i pali wypełnionych korkiem żelbetowym i piaskiem. W części nawodnej wykonano oczep żelbetowy, płytę nawierzchni nabrzeża wraz z kompletnym osprzętem cumowniczym. Całość spinały prace elektryczne i wykonanie oświetlenia. W ramach głównej inwestycji przeprowadzono remonty znaków nawigacyjnych i latarni świateł wejściowych a także dostarczenie nowych pław nawigacyjnych. Główne prace czerpalne z ramienia PRCiP prowadzone były przez pogłębiarki Łęgowski i Wenda. W ramach prac podczyszczeniowych przed wykonaniem ścianki szczelnej zaangażowane były pogłębiarki Kraken, Małż II i Świdrak. Ta ostatnia jednostka zaangażowana była także w podejmowaniu przeszkód nawigacyjnych i ustawiania pław nawigacyjnych. Prace przy montażach uzupełniały jednostki: Marcel, Bodo, Hektor i Anusia.  Prace prowadzono od lutego 2022 do listopada 2023 roku.

Jednostki z floty PRCiP -Pogłębiarka chwytakowa Świdrak i szalanda pracują przy głębi dokowej, która ma powstać w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.

Głębia ma mieć 17 metrów.W tym miejscu ma się zanurzać nowy dok Gryfi, który będzie oznaczony numerem osiem. Firma Doraco ma wybudować nowe Nabrzeże Gdyńskie, które ma mieć 300 metrów długości. Wzdłuż tego nabrzeża będzie stał dok i 60-metrowy pirs, do którego będzie przycumowany. Pirs ma stanowić przedłużenie Nabrzeża Gdańskiego w stoczni. Nowy dok ma mieć 235 metrów długości i 47 szerokości. Inwestycja ma zostać ukończona w połowie roku. To będzie jeden z największych doków na Bałtyku.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

PODPISANIE UMOWY NA PRACE CZERPALNO – REFULACYJNE W LATACH 2023-2025 R.

W dniu 14.03.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Morskim w Szczecinie a konsorcjum firm, Liderem PRCiP Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i Van den Herik Kust z Holandii. Umowa dotyczy przetargu na prace czerpalno-refulacyjne w latach 2023-2025 r. na torze wodnym Szczecin – Świnoujście.

Szacunkowa ilość robót wynosi min. 1.200.000 m3. Wartość umowy to 56.520.000,00 zł brutto.

fot. Urząd Morski w Szczecinie

fot. Urząd Morski w Szczecinie

JUBILEUSZ 75 -LECIA POWSTANIA PRCIP SP. Z O.O.

W 2022 roku Firma PRCiP Sp. z o.o. świętowała Jubileusz 75 -lecia powstania. Z tej okazji Zarząd firmy zaprosił swoich pracowników oraz emerytów do wspólnego biesiadowania. Dziękujemy całemu zespołowi za zaangażowanie w pracę i oddanie. Bez Was nie osiągnęlibyśmy wyznaczonych celów. Bo firma to ludzie i to Wy stanowicie jej fundament.

fot. Urząd Morski w Szczecinie

PRCIP

Kontakt

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, abyśmy mogli świadczyć Państwu nasze usługi.

PRCiP Sp. z o.o.

ul. Przetoczna 66
80-702 Gdańsk, Polska
REGON: 000144874
NIP: 583-000-53-31

PRCiP Sp. z o.o.

ul. Przetoczna 66
80-702 Gdańsk, Polska
REGON: 000144874
NIP: 583-000-53-31

Centrala

+48 58 304 38 81 do 84

Sekretariat Zarządu

+48 58 304 39 33

Chronimy Twoje dane osobowe. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywą 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-702) przy ul. Przetocznej  66, NIP: 5830005331, REGON: 000144874. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, ale wszelkie informacje dotyczące spraw związanych z Państwa danymi osobowymi oraz ich przetwarzaniem mogą Państwo uzyskać pod adresem mailowym: prcip@prcip.pl bądź pisząc na powyżej podany adres korespondencyjny Administratora danych.