Jakość /  Doświadczenie /  Tradycja

 

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

Oferta

Oferta PRCiP obejmuje m.in. prace pogłębiarsko-refulacyjne, ochronę i umacnianie brzegów, rewitalizację plaż morskich, budowę falochronów i ostróg podwodnych, układanie rurociągów i instalacji podwodnych.

WYKAZ PRAC

wykonywanie prac w zakresie robót hydrotechnicznych w portach morskich,

 • budowa i remont nabrzeży portowych,
 • budowa falochronów wraz z towarzyszącym im pogłębianiem akwenów,
 • roboty konstrukcyjne, betonowe, żelbetowe i rozbiórkowe
 • roboty pogłębiarskie, zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i konserwacyjnym,
 • zalądowienia akwenów pod infrastrukturę przemysłową,
 • ochrona brzegów przed abrazją,
 • układanie kabli podwodnych,
 • układanie morskich rurociągów: gazowych, odprowadzających ścieki, zrzutowych wraz z wykopami i pracami zasypowymi,
 • pogłębianie dna rzek, budowa wałów i zbiorników wodnych  oraz innych urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej,
 • prace nurkowe podwodne
 • wynajem (czarter) technicznych jednostek pływających
 • Pomiary batymetryczne echosondą wielowiązkową
 • Prace związane z usuwaniem obiektów niebezpiecznych, bezpiecznych, wielkogabarytowych, wraków zalegających na dnie

POGŁĘBIANIE W PORTACH

1. Pogłębianie inwestycyjne i konserwacyjne w portach polskich

 • Gdańsk – Port Północny
 • Gdańsk – Naftoport
 • Gdynia – Basen III
 • Gdynia (Basen Jachtowy, Port Gdynia Holding)
 • Głębokowodny Terminal Kontenerowy Gdańsk
 • Port Szczecin
 • Port Gdynia

2. Pogłębianie inwestycyjne i konserwacyjne w portach zagranicznych

 • Rostock i Sasnitz w Niemczech
 • Famagusta na Cyprze
 • Kłajpeda na Litwie
 • Ventspils i Lepaja na Łotwie
 • Bałtijsk i Swietłyj w Rosji
 • Kopenhaga Dania

BUDOWA FALOCHRONÓW

Kołobrzeg -„Przebudowa wejścia do Portu Kołobrzeg”, Przebudowa falochronu wschodniego w Porcie Gdańsk

Gdańsk -„Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku) Etap I- przebudowa falochronu wschodniego”

UKŁADANIE RUROCIĄGÓW

Prace specjalistyczne przy układaniu rurociągów o dużych średnicach

 • Włocławek – przejście rurociągu gazowego „Jamał- Europa Zachodnia” przez rzekę Wisłę o średnicy 1400 mm i długości 1200 m
 • Gdańsk – Montaż i ułożenie wylotu morskiego rurociągu z Oczyszczalni „Wschód” o średnicy 1600 mm i długości 2.5km
 • Władysławowo – Ułożenie odcinka brzegowego gazociągu o dł. ca 1200m w wykopie podwodnym wraz z zasypką,
 • Sopot- wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej wykonanie układu A i B.
 • Budowa Głebokowodnego kolektora odporowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze realizowana w ramach projektu: Dolina Redy i Chylonki- zaopatrzenie w wodę i oczyszcanie ścieków.

PRACE HYDROTECHNICZNE

Port Północny- Pole Refulacyjne nr.3 w Porcie Północnym na urobek z prac czerpalnych

OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH

 • Rejon Wybrzeża Pomorskiego – plaża w Gdańsku, plaża w Sopocie, plaża w Gdyni
 • Półwysep Helski – rejon Kuźnicy, Juraty, Jastarni
 • Rejon Wybrzeża Środkowego- plaże w Łebie,Ustce, Darłowie,Ustroniu Morskim, Kołobrzegu, Rowach)
 • Rejon Wybrzeża Zachodniopomorskiego- plaże w Niechorzu, Dziwnowie, Dźwirzynie, Mrzeżynie, Rewalu
 • Ochrona brzegów morskich  – stawianie umocnień hydrotechnicznych (gabiony) w Kuźnicy, (progi i ostrogi) w Gdyni Orłowie
 • Odbudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku
 • Przebudowa opaski brzegowej w Jarosławcu km 255,005-255,965

PRACE NA RZEKACH

1. Prace hydrotechniczne

1.1. Gdańsk – odbudowa rzeki Raduni 
1.2. Włocławek 
1.3. Płock

2. Prace na rzecz

2.1  NATO
2.2 Tall-Ship”s Races 2007, 2013 w Szczecinie
2.2 Prace na Motławie

WYNAJEM – TARYFA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRCIP SP. Z O.O. 

PRCIP

Kontakt

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, abyśmy mogli świadczyć Państwu nasze usługi.

PRCiP Sp. z o.o.

ul. Przetoczna 66
80-702 Gdańsk, Polska
REGON: 000144874
NIP: 583-000-53-31

PRCiP Sp. z o.o.

ul. Przetoczna 66
80-702 Gdańsk, Polska
REGON: 000144874
NIP: 583-000-53-31

Centrala

+48 58 304 38 81 do 84

Sekretariat Zarządu

+48 58 304 39 33

Chronimy Twoje dane osobowe. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywą 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-702) przy ul. Przetocznej  66, NIP: 5830005331, REGON: 000144874. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, ale wszelkie informacje dotyczące spraw związanych z Państwa danymi osobowymi oraz ich przetwarzaniem mogą Państwo uzyskać pod adresem mailowym: prcip@prcip.pl bądź pisząc na powyżej podany adres korespondencyjny Administratora danych.