Jakość /  Doświadczenie /  Tradycja

 

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

Z poważaniem/Best Regards
Stefan Kowalski
Kierownik Wydziału Rozwoju

stefan.kowalski@prcip.pl

80- 702 Gdańsk, ul. Przetoczna 66

prcip@prcip.pl

Centrala: +48 58 304 38 81- 84

Sekretariat: +48 58 304 39 33

Ta wiadomość email jak i wszelkie załączone do niej pliki maja charakter poufny i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnianie wiadomości  i załączników, są zabronione. Jeśli otrzymał/a Pan/Pani niniejszą wiadomość wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy wiadomości a następnie usunięcie otrzymanych informacji/ This message is canfidential and may also be legally privileged. If you are not the intendedrecipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message and files attached or disclose its contents to any person.

RODO Informacje na temat ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. w Gdańsku, w tym informacje o przysługujących prawach, najdują się pod adresem www.prcip.pl/klauzula-informacyjna RODO Information on the protection of personal data processed by Dredging and Underwater Works Company Ltd. In Gdańsk, icluding information on your right, can be found at www.prcip.pl/information-clause