Jakość /  Doświadczenie /  Tradycja

 

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

INŻYNIER 2 -TEST

INŻYNIER 2 -TEST ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Z Sporządzanie kosztorysów i zapytań ofertowych Z Tworzenie harmonogramów WYMAGANIA: Z Wyższe wykształcenie techniczne o profilu budowlanym Z Umiejętności korzystania z programu AutoCAD Z Znajomość języka angielskiego w stopniu...